Hem

KENNEL AZENTAS


K

E

N

N

E

L


A

Z

E

N

T

A

S

Jobbar på en ny hemsida. Vill du se den så koll här 

http://azentas.wixsite.com/azentas men den är inte klar än men så fort den är de så kommer den peka mot www.azentas.se

NO UCH NORD V-18 SE UCH

Goldroad´s Ed Hardy

Nu även norsk champion samt nordisk vinnare 2018